hero background image element

Sähköisiä tutkintotodistuksia tehty jo kymmeniä tuhansia

Sähköiset tutkintotodistukset ovat käytössä laajasti niin ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa kuin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Atomi-palvelulla on tuotettu jo yli 60 000 sähköistä tutkintotodistusta!

Atomi on tällä hetkellä Suomen ylivoimaisesti käytetyin todistusten tuottamiseen tehty palvelukokonaisuus. Sen tarjontaan kuuluvat sähköiset opintotoimistopalvelut, sähköisten todistusten tilaaminen ja tuottaminen, massa-allekirjoitukset, valmiit arkistointegraatiot ja todistusten toimitusominaisuudet opiskelijoille. Atomilla on jo yli 250 000 käyttäjää ja määrä kasvaa koko ajan: palvelu on laajentumassa myös yleissivistävään koulutukseen ja edelleen perusasteelle.

Atomin sähköisen opintotoimiston avulla opiskelijoiden ja opintopalveluiden on mahdollista tuottaa tutkintotodistusten lisäksi myös muita todistuksia. Opiskelutodistuksia, opintosuoritusotteita ja kaikenlaisia muita opiskeluihin liittyviä todistuksia on tuotettu Atomin avulla jo yli puoli miljoonaa. Opiskelijan itsepalvelun avulla saavutetaan merkittävää työajan säästöä opintopalveluissa, kun opiskelijat saavat itse haettua dokumentit nopeasti niitä tarvitessaan. Samalla koko organisaation palvelutaso paranee.

Mitä on hyvä tietää sähköisistä tutkintotodistuksista?

Sähköisen tutkintotodistuksen tulee sisältää eIDAS-asetuksen mukainen hyväksytty sähköinen allekirjoitus (QES), jotta dokumentti ja sen allekirjoitus täyttää sille asetetut vaatimukset ja hyväksytään myös ulkomailla. Todistukset eivät ole sopimuksia ja siten Suomessa olevan sopimusvapauden ja erityisesti sopimusten muotovapauden piirissä, joten allekirjoituksen laatutasoa ei voida määritellä muotovapauden avulla.

  • Todistuksen tulee sisältää sähköinen allekirjoitus.
  • Sähköisen allekirjoituksen tulee olla tasoltaan hyväksytty sähköinen allekirjoitus (QES).
  • Vain todistukseen sisältyvä hyväksytty sähköinen allekirjoitus takaa eIDAS-asetuksen nojalla sen, että todistus ja sen allekirjoitus käy myös Suomen ulkopuolella.

Todistusten tulee kestää aikaa.

  • Kansallisarkisto on määräyksessään edellyttänyt, että sähköisten dokumenttien arkistointimuodon tulee olla PDF/A. Atomi muuntaa todistukset PDF/A-muotoon.
  • Sähköisen allekirjoitukset tuotetaan Atomi-palvelussa pitkäaikastarkastusta ja säilytystä varten laaditun standardin mukaisesti. Standardi mahdollistaa dokumentin pitkäaikaisen validoinnin ja aitouden tarkistamisen.

Sähköisen palvelun tulee antaa riittävät työkalut opintopalveluille todistusten tarkastamiseen, versiointiin, arkistointegraatioihin ja opiskelijoille toimittamiseen.

  • Atomi on suunniteltu vastaamaan nimenomaan näihin opintopalveluiden tarpeisiin. Koko prosessi hoituu sähköisesti ilman tulostamista tai paperien skannaamista.

Miten voin tarkistaa, että todistukseni täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset?

Voit tarkistaa sisältääkö todistuksesi hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen esimerkiksi DVV:n tarkastuspalvelussa (https://dvv.fineid.fi/fi/validation). Kyseessä on hyväksytty sähköinen allekirjoitus ja siten hyväksyttävä sähköinen todistus, jos tarkistuspalvelu näyttää kaikissa kohdissa vihreää väriä ja ilmoittaa: “1 kpl kelvollisia allekirjoituksia, joiden varmenteen myöntäjä on EU-hyväksytty ja joiden avainta säilytetään hyväksytyssä turvalaitteessa.”

Jos sen sijaan palvelu ilmoittaa allekirjoituksen puutteista, ei todistusta välttämättä hyväksytä sellaisenaan Suomen ulkopuolella. Mikäli tarkastus ilmoittaa “Asiakirjassa ei ole sähköisiä allekirjoituksia”, tarkoittaa se, ettei todistusta ole sähköisesti allekirjoitettu. Tällöin todistus ei sisällä sähköisiä allekirjoituksia, eikä täytä eIDAS-asetuksen sähköisen allekirjoituksen/todistuksen vaatimuksia.

Ole yhteydessä ja kerromme lisää!

Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, esittelemme ratkaisua mielellämme myös teidän oppilaitokselle!

Lauri Stigell
Toimitusjohtaja
lauri.stigell@studyo.fi

Jaakko Rannila
Atomi Education -palvelun tuoteomistaja
jaakko.rannila@studyo.fi